PGB beheer

Als je door ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig hebt kun je in aanmerking komen voor een Persoonsgebonden Budget (PGB). Met dit budget kan zelf zorg worden ingekocht zoals je het zelf wil. Horizon Bewindvoering kan hierin ondersteunen en ontzorgen.

Per 1 januari 2015 is de zorg in Nederland verandert. Ook het PGB is verandert. Je ontvangt het PGB niet meer op je eigen rekening, maar dit wordt nu overgemaakt bij de SVB (Sociale Verzekeringsbank). In principe beheert de SVB nu je PGB, maar je blijft als budgethouder wel zelf verantwoordelijk voor de juiste besteding van het budget.

Horizon Bewindvoering en het PGB

Horizon Bewindvoering zal een groot aantal zaken uit handen nemen. Denk hierbij aan het ondertekenen van zorgovereenkomsten, het wijzigen van gegevens als je situatie verandert, in contact treden met de Sociale Verzekeringsbank (SVB), urenbriefjes en declaraties ondertekenen en zaken regelen via ‘Mijn PGB’. De jarenlange ervaring in het beheer van PGB maakt Horizon Bewindvoering een uitstekende vraagbaak en partner in PGB zaken.

Let wel: Horizon Bewindvoering doet alleen de administratie rondom de zorg, de inkoop van de zorg doen wij niet.

Voor de inkoop van de zorg hebben wij uitstekende contacten met specialisten op dit gebied, het spreekt voor zich dat je we je hierbij mee helpen zodat je de juiste zorg krijgt.

Kies je voor het beheer van je PGB door Horizon Bewindvoering, dan worden wij aangesteld als wettelijk vertegenwoordiger. Deze aanstelling verloopt via de rechtbank. Horizon Bewindvoering zal dan alleen het bewind voeren over jouw PGB.

Ellen Theunissen

Bewindvoerder

Neem direct contact op!