Bewindvoering

Horizon Bewindvoering is gespecialiseerd in bewindvoering en het beheren van persoonsgebonden budget (PGB) en valt onder leiding van Ellen Theunissen.

Wat is bewindvoering?

Bewindvoering houdt in dat het zorgen voor uw geld en eigendommen vrijwel niet meer door u gebeurt. De kantonrechter benoemt een bewindvoerder om het beheer over te nemen, als u niet meer in staat bent om uw financiële zaken te regelen. Dat kan omdat er veel schulden zijn, omdat omgaan met geld moeilijk is of omdat u dit geestelijk of lichamelijk niet (meer) aankunt. De bewindvoerder word uw “geldcoach”.

Vaak komt het voor dat familieleden de taak van bewindvoering op zich nemen, maar dat is niet altijd wenselijk. Als bijvoorbeeld een familielid besluit om de bewindvoering op zich te nemen kan dat leiden tot onenigheid binnen de familie of de relatie met de rechthebbende negatief beïnvloeden. Financiële zaken zijn persoonlijk en het kan wenselijk zijn om de bewindvoering te laten regelen door een derde partij, zoals Horizon Bewindvoering. Horizon Bewindvoering legt verantwoording af aan de rechtbank, en niet bij de familieleden. De familie heeft natuurlijk wel inzicht in de financiële zaken door de afschrijvingen die indien wenselijk gewoon aan de cliënt worden toegezonden.

Bewind aanvragen in 5 stappen

1. Informatie over beschermingsbewind

Als u, een familielid of een verzorger zich over beschermingsbewind wil laten informeren, dan kan dit middels het maken van een afspraak via het contactformulier of door telefonisch contact met mij op te nemen.

Vervolgens spreek ik bij u af, thuis of in de instelling waar u verblijft voor een advies- of een intake gesprek. In dit gesprek, bij voorkeur met familie, partner of verzorger erbij, leg ik uit wat beschermingsbewind inhoudt en wat uw rechten en plichten zijn.

2. Aanvraag naar de rechtbank

Als blijkt dat beschermingsbewind een passende maatregel voor u is, vullen we samen een verzoekschrift en een formulier Plan van Aanpak in. Om een aanvraag te ondersteunen kan er een medische verklaring toegevoegd worden. Horizon Bewindvoering stuurt het compleet ingevulde formulier op naar de rechtbank.

3. Uitnodiging rechtszitting

Na enkele weken ontvangt u van de rechtbank een uitnodiging voor een zitting. In deze uitnodiging staat de datum en de locatie van de zitting. Indien iemand anders het verzoek ingediend heeft zal deze ook een uitnodiging krijgen. Ellen Theunissen zal ook op de zitting aanwezig zijn.

4. De zitting

Tijdens de zitting vraagt de rechter de aanwezigen om hun mening over het verzoek. Soms is het voor de betrokkene onmogelijk om naar de rechtbank te komen. De rechter zal dan deze thuis of in de instelling horen.

De zitting is niet openbaar. U kunt aan de rechter vragen of anderen aanwezig mogen zijn, bijvoorbeeld de persoonlijk begeleider van de instelling.

5. Uitspraak

In de zitting beoordeelt de kantonrechter of de aangevraagde beschermingsmaatregel noodzakelijk is. Hij kan het verzoek toewijzen of afwijzen. Na de uitspraak ontvangt u een beschikking. Op de beschikking staat een datum. Vanaf dat moment mag u niet meer zelf beslissen over uw financiën en de onder bewind gestelde goederen.

Tarieven

De onderstaande prijzen zijn vastgesteld door de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en zijn allemaal exclusief BTW.

Professioneel bewindvoerder jaarbeloning maand
Standaard beloning (17 uur) 1.245,00 103,75
Beloning in een bewind met problematische schulden (17u + 5u) 1.611,00 134,25
Aanvangswerkzaamheden 586,00
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden 439,00
Verhuizing / verkoop / ontruiming woning 366,00
Beheer Persoongebonden Budget (PGB) 549,00
Opmaken eindrekening & verantwoording 220,00
Professioneel bewindvoerder (2-p huishouden) jaarbeloning maand
Standaard beloning (60% van 17 + 17 uur) 1.493,00 124,42
Standaard + schulden (60% van 17 + 22 uur) 1.713,00 142,75
Schulden + schulden (60% van 22 + 22 uur) 1.932,00 161,00
Aanvangswerkzaamheden 703,00
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden bij beide bewinden 526,00
Aanvangswerkzaamheden, indien vooraf budgetbeheer heeft plaatsgevonden bij één van de bewinden 616,00
Verhuizing / verkoop / ontruiming woning 366,00
Beheer Persoongebonden Budget (PGB) 549,00
Opmaken eindrekening & verantwoording 264,00